ชื่อเรื่อง : ประกาศ การจำหน่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อไฟล์ : srRK4kmTue72312.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้